Εκδήλωση ΣΕΤΕ | Παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Εκδήλωση ΣΕΤΕ | Παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Δωδεκάνησα

ΣΕΤΕ, ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece, με αφορμή τη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης», διοργανώνουν την Δευτέρα, 23 Μαΐου στην Ρόδο, στο Atrium Platinum Hotel, εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν τα Σχέδια Δράσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα για τα Δωδεκάνησα.

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση.

υηγφβωψ .png