Φυλλάδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής αγοράς, θα εκδώσει ο Δήμος Κω

Φυλλάδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής αγοράς, θα εκδώσει ο Δήμος Κω

Στην έκδοση ενός φυλλαδίου το οποίο θα περιέχει δέκα (10) συν μια (1) προτάσεις καλής συμπεριφοράς, θα προχωρήσει ο Δήμος Κω. 


Στόχος του φυλλαδίου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των δημοτών, επιχειρηματιών και επισκεπτών του νησιού θίγοντας θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη φροντίδα των ζώων και την αξιοπρεπή διαβίωση όσων συνανθρώπων μας ζουν με κινητικά προβλήματα.


Σκοπός της δημιουργίας αυτού του φυλλαδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής πρώτα των ντόπιων και στη συνέχεια των επισκεπτών του νησιού μας. Το κόστος του φυλλαδίου θα συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό δημιουργικής παρουσίασης και εκτύπωσης, θα δημιουργηθεί σε δύο γλώσσες (αγγλικά & ελληνικά), ενώ για οικολογικούς σκοπούς πρόκειται να διατίθεται κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης θα δημιουργηθεί αφίσα σε 60 τμχ όπου το κόστος θα συμπεριλαμβάνει το δημιουργικό και την εκτύπωση.


Λόγω του κορονοϊου η ποσότητα εκτύπωσης του φυλλαδίου θα είναι περιορισμένη της τάξεως των 1.000τμχ. και θα γίνει διανομή στις Υπηρεσίες που εξυπηρετείται το κοινό.


Το συνολικό κόστος για την δημιουργία του φυλλαδίου και της αφίσας, ανέρχεται στο ποσό των 549,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016).