Σωματείο Ξεν/λων& Σερβιτόρων Κω: Δράση ανάδειξης των διεκδικήσεων των εργαζομένων στον τουρισμό - επισιτισμό στην Λεωφόρο Φοινίκων

Σωματείο Ξεν/λων& Σερβιτόρων Κω: Δράση ανάδειξης των διεκδικήσεων των εργαζομένων στον τουρισμό - επισιτισμό στην Λεωφόρο Φοινίκων

Το Σωματείο Ξεν/λων& Σερβιτόρων Κω στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης για συμμετοχή με άλλα σωματεία σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις που θα κορυφωθούν στις 20 Απρίλη , θα προχωρήσει σε δράση ανάδειξης των διεκδικήσεων των εργαζομένων στον τουρισμό- επισιτισμό στην φημισμένη Λεωφόρο Φοινίκων την Παρασκευή 9 Απρίλη στις 11 το πρωί .

Επισυνάπτουμε την σχετική ανακοίνωση .

Screenshot - 8_4_2021 , 7_28_11 πμ.pngScreenshot - 8_4_2021 , 7_28_31 πμ.pngScreenshot - 8_4_2021 , 7_29_03 πμ.pngScreenshot - 8_4_2021 , 7_29_19 πμ.png