Αλλαγές στα μέλη της επιτροπής οριοθέτησης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, στον Δήμο της Κω

Αλλαγές στα μέλη της επιτροπής οριοθέτησης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, στον Δήμο της Κω

Με απόφαση του Δημάρχου Κω αρχικά είχε συγκροτηθεί η τριμελής Επιτροπή για την οριοθέτηση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024, στον Δήμο της Κω, ως εξής:


1. Κουζούκας Κωνσταντίνος, Προϊστ. Δημοτικής Αστυνομίας ως τακτικό μέλος και Παριανός Δημήτριος , Δημοτικός Αστυνόμος ως αναπληρωματικό μέλος.

2. Χατζηπαυλή Πηνελόπη, Προϊστ. Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως τακτικό μέλος και Ζαμάγιας Σταμάτιος, Προϊστ. Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών ως αναπληρωματικό μέλος.

3. Ιωάννα Πέτσαλη, Προϊστ. Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας ως τακτικό μέλος και Πασχάλης Τσακανιάς, υπάλληλος Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας ως αναπληρωματικό μέλος.

Με νέα απόφαση του Δημάρχου Κω, η τριμελής επιτροπή για την οριοθέτηση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024, στον Δήμο της Κω, είναι η εξής:

1. Διβόλης Θεόδωρος, Δημοτικός Αστυνόμος ως τακτικό μέλος και Λαμπρόγλου Λεωνίδας, Δημοτικός Αστυνόμος ως αναπληρωματικό μέλος.


2. Ζαμάγιας Σταμάτιος, Προϊστ. Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, ως τακτικό μέλος και Ζαμάγιας Νικήτας, Δημοτικός υπάλληλος ως αναπληρωματικό μέλος.


3. Ιωάννα Πέτσαλη, Προϊστ. Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας ως τακτικό μέλος και Πασχάλης Τσακανιάς, υπάλληλος Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας ως αναπληρωματικό
μέλος.

ADVERTORIALS