ΟΜΙΛΟΣ: Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ - Δ' Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου! ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ: Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ - Δ' Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου! ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το τελευταίο Κεφάλαιο των προτάσεων για διάλογο του Ομίλου για τη Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση, για το υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Δ' Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή

Η χωροθέτηση ειδικών χρήσεων που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλεφτούν στο υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορούν εκείνους που βλέπουν μακριά και πιστεύουν ότι ανεξάρτητα από της σημερινές ανάγκες και προτεραιότητες οφείλουμε να δεσμεύσουμε χώρους που θα βρουν οι νεώτεροι και θα επιδιώξουν την αξιοποίηση τους.

Τέτοιες ειδικές χρήσεις αφορούν α) την χωροθέτηση περιοχών για δραστηριότητες της αξιοποίησης των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και β) Την χωροθέτηση περιοχών για για δραστηριότητες και εγκαταστάσεις σύγχρονων κτιρίων που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την υγεία.

Το παρών κεφάλαιο είναι το τελευταίο που έρχεται να καλύψει όλους εκείνους που βλέπουν μακριά. Που πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει. Που γνωρίζουν μέσα από τα ταξίδια τους, τα όσα είδαν και το σπουδαιότερο τον σεβασμό τους στις νέες γενιές που θα πρέπει να έχουν χώρο να αναδείξουν τις δικές τους προτεραιότητες σύμφωνα με τις τότε ανάγκες και συνθήκες.

Προβληματισμός

Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο πιστεύουμε και το καταθέτουμε στο το νησί της Κω εξ αιτίας του μεγέθους του και την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης δεν μπορεί να προσφέρει σε κάθε οικιστική περιοχή του μια πολυεπίπεδη κοινή για όλους του οικισμούς παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. όπως επίσης δεν γίνεται σοβαροί οικισμοί μας να είναι άχρωμη και άρα μη επιλέξιμη για οικονομικές δραστηριότητες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αποσαφήνιση των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων σε κάθε οικισμό μπορεί να προσδιοριστεί με την δέσμευση και την χωροθέτηση συγκεκριμένων δράσεων.

Για παράδειγμα το Ζηπάρι σε συνδυασμό με τους οικισμούς Τιγκάκι και Μαρμάρι μπορεί να γίνει οικιστικό κέντρο της περιβαλλοντικής ανάδειξης της Αλυκής και των οικισμών του ορεινού όγκου.

Η λίμνη του Πυλίου. Ένα φυσικό φαινόμενο σπάνιο για νησί, όπου αναβλύζουν συνεχώς τεράστιες ποσότητες υπογείων υδάτων αφενός πρέπει να προστατευτεί από την οικοδόμηση και αφετέρου σε συνάρτηση της ευρύτερης περιοχής ως κέντρου γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης να αναδείξει με κατάλληλες χωροθετήσεις χρήσεων το Πυλί.

Τα παραπάνω δύο παραδείγματα μας ανοίγουν τους ορίζοντες για την αποσαφήνιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της κάθε κοινότητας και μας οδηγούν στην χωροθέτηση δράσεων ανάλογα με την επιλογή που θα αποφασίσουμε και με σκοπό να μην προωθούμε έργα ατάκτως ερριμμένα και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προθέσεις της κάθε εποχής.

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την πρόταση ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της πόλης, με απομάκρυνση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που υποχρεωτικά την επιβαρύνουν όπως επίσης και την πρόταση που σχετίζεται με την επιλογή νέου λιμένα.

Αυτές οι δύο προτάσεις μας οδηγούν υποχρεωτικά στην επιλογή χώρων για την οργανωμένη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών που δεν μπορεί να τοποθετούνται όπου βρίσκουμε ακίνητα αλλά σε ενιαίο καλά οργανωμένο χώρο. Δεύτερο μας οδηγούν στην ανάγκη λήψης αποφάσεων για την χρήση των υφιστάμενων δημοσίων κτιρίων που θα ενισχύσουν την επισκεψιμότητα στο ιστορικό, εμπορικό κέντρο αναψυχής. Μια τρίτη υποχρέωση είναι η αποσαφήνιση των οδών προσπέλασης, αλλά και η μη συσσώρευση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο.

Προτάσεις

Παρόλο που για το κεφάλαιο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη και σοβαρότερη προσέγγιση εμείς τολμούμε να προτείνουμε στον διάλογο που υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε ενόψει της σύνταξης του Τ.Π.Σ. την χωροθέτηση χρήσεων που μελλοντικά θα αλλάξουν την σημερινή στάσιμη κατάσταση του νησιού μας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε όλες τις μέχρι σήμερα μελέτες που υπάρχουν και παραμένουν αναξιοποίητες.

1.Για την χωροθέτηση χρήσεων ς προστασίας και αξιοποίησης παραγωγικών δραστηριοτήτων προτείνονται:

α) η χωροθέτηση λατομικής ζώνης στην περιοχή βόρεια της Κοινότητας Κεφάλου.

β) Η χωροθέτηση ζώνης οικογενειακών βιοτεχνιών αξιοποίησης του Περλίτη στο Ζηνί της Κεφάλου.

γ) η Χωροθέτηση περιοχής εγκαταστάσεων αφαλάτωσης και Ανεμογεννητριών μετά το εργοστάσιο της ΔΕΗ

δ) Η χωροθέτηση υδατοφράγματος στην περιοχή Αγίου Νικήτα της Αντιμάχειας για την άρδευση των περιοχών μεταξύ Αντιμάχειας και Κεφάλου.

ε) η χωροθέτηση ζώνης οχλουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή της ΔΕΗ, ΕΚΟΤΑ. Επίσης οι εκτάσεις του ΧΥΤΑ και των Βιολογικών καθαρισμών

στ) Η χωροθέτηση ζώνης προστασίας της Λίμνης Πυλίου και του πλησίον παλαιού λατομείου

ζ). Η χωροθέτηση ζωνών προστασίας και αξιοποίησης των δύο θερμοπηγών του Αγίου Φωκά και της περιοχής βουλκάνια κοντά στο παλιό σκουπιδότοπο της πόλης.

η) Η χωροθέτηση στρατοπέδων και πεδίων άσκησης

  1. Για την χωροθέτηση συγκοινωνιακών έργων σύνδεσης των οικισμών και των τουριστικών περιοχών μας προτείνονται:

α) Η χωροθέτηση οδού από την επαρχιακή οδό προς το Ασκληπιείο.

β) Η χωροθέτηση οδού από την επαρχιακή οδό προς το Κάστρο Αντιμάχειας.

γ) Η χωροθέτηση οδού από Καρδάμαινα, Γουρνιάτη Φυτώριο της περιοχής του Τριγώνου

γ) Η χωροθέτηση για την διαπλάτυνση των οδών από την πόλη στο Τιγκάκι, από το Τιγκάκι στο Μαρμάρι και από του σταυρού το πέραμα προς Μαστιχάρι ΔΕΗ και Ελληνικά..

δ) Η χωροθέτηση χάραξης νέας οδού από το Μαρμάρι στο Μαστιχάρι με την πρόβλεψη ποδηλατόδρομου από την Πόλης μέχρι το Μαστιχάρι.

ε) Η διευθέτηση νέων προσβάσεων προς την πόλη και τους οικισμούς της με σκοπό την απελευθέρωση της Γρηγορίου Ε'.

  1. Για την χωροθέτηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κέντρων προτείνονται:

α) Η χωροθέτηση τριών κτιρίων στην Αντιμάχεια, Νέου Μουσείου αγγείων. Μουσείου παραδοσιακών αντικειμένων και κτιρίου μουσικής ανάδειξης.

β) Η χωροθέτηση περιοχής χρήσεων ανάδειξης και αξιοποίησης του Κάστρου της Αντιμάχειας.

γ) Η χωροθέτηση περιοχών μεταξύ Αντιμαχείας και Κεφάλου για την χρήση εγκαταστάσεως αθλητισμού και αναψυχής όπως και του Γκολφ.

δ) Η χωροθέτηση στον κάμπο Πυλίου έκτασης για την εγκατάσταση δράσεων επιστημονικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής υποστήριξης του πρωτογενή τομέα.

ε) Η εκ νέου χωροθέτηση της περιοχής της Αλυκής για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της.

στ) Η χωροθέτηση της ευρύτερης περιοχής των παραδοσιακών οικισμών του ορεινού όγκου Δικαίου με σκοπό την προστασία τους και την ανάδειξη τους.

ζ) Η χωροθέτηση πέραν των αναγκών σε σχολικά κτίρια εκτάσεων για την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων εκπαιδευτηρίων με εγκαταστάσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και σίτισης.    

η) Η χωροθέτηση χώρου εγκατάστασης κτιρίων θερμαλισμού για την αξιοποίηση των θεραπευτικών πηγών του Αγίου Φωκά.

θ) Εκ νέου χωροθέτηση των ζωνών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Ψαλίδι, στο Ασκληπιείο και στο Αρχαίο θέατρο με σκοπό την προστασία τους και την ανάδειξη τους αλλά και την κάλυψη σύγχρονων αναγκών.

Επίλογος

Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών, σημερινών και μελλοντικών με διάφορες χρήσεις που αποτελούν προαπαιτούμενα για την περιοχή μιας κοινωνίας που χρειάζεται την σύνθεση των δραστηριοτήτων της.

Εκμεταλλευτήκαμε τον πλούτο των προτάσεων και των μελετών που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς από την ίδια κοινωνία και των φορέων της με την σημερινή ελπίζοντας ότι κάποιες από αυτές τι προτάσεις να βρουν ανταπόκριση.  

Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες και οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Ακριβώς αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να μας οδηγήσει σε αναθεωρήσεις αλλά και νέες προσθήκες

Οι προτάσεις μας αποτελούν ένα μπούσουλα έναρξης ενός διαλόγου για την λήψη των αποφάσεων των φορέων μας και των τοπικών αρχών μας αφού εκ των προτέρων απαιτείται η κατάθεση των προτάσεων από του συντάκτες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των υπηρεσιών που θα αποφασίσουν

Άποψη μας είναι ότι μέσα αφού συλλογικές διαδικασίες και αφού καταλήξουμε θα πρέπει όχι μόνο να καταθέσουμε αλλά και να διεκδικήσουμε την υλοποίηση τους.

ADVERTORIALS