Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων, απορριφθέντων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 6/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για την σχετική πρόσληψη.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2174/9-9-2022 αίτησης για άσκηση πρακτικής στο Σβουρένειο ΚΔΑΠΑμεΑ.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 160/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ λόγω μη αποδοχή της θέσης ΥΕ Καθαριστής Οχημάτων.
 4. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 5. Καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ μέσω ΕΑΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 6. Έγκριση συνεργασίας Σχολικών Μονάδων Α/βθμιας εκπαίδευσης με Σβουρένειο ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Κω.
 7. Αμισθί επιστημονικοί συνεργάτες Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ για την σχολική χρονιά 2022-2023.
 8. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2358/30-9-2022 πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης – παραλαβής μίσθωσης ενός (1) αστικού λεωφορείου τύπου Α175ΑΡ.
 9. Αποδοχή δωρεών.
 10. Επικύρωση της υπ’ αριθμόν 114/2022 Απόφασης Προέδρου.
 11. Προέγκριση μετάβασης Προέδρου στην Ρόδο.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 13. Ψήφιση Πιστώσεων.
ADVERTORIALS