Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

  1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 5/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για τις σχετικές προσλήψεις.
  2. Έγκριση μετακίνησης αθλητών και συνοδών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SPECIAL OLYMPICS HELLAS.

 

*Η συνεδρίαση συνίσταται κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου για την λήψη των σχετικών αποφάσεων και περαιτέρω διαδικασιών.

 

ADVERTORIALS