Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ηρακλειδών - 1,4 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός. Δείτε τις περιοχές

Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Κοινότητας Ηρακλειδών - 1,4 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός. Δείτε τις περιοχές

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2021!

Σε εξέλιξη ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ», με προϋπολογισμό 1.400.000,00 ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Οι εργασίες θα αφορούν τις συντηρήσεις του οδικού δικτύου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, για να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα φθορών που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα τμήματα οδών, ενώ θα πραγματοποιηθούν και ασφαλτοστρώσεις τμημάτων του οδικού δικτύου που μέχρι σήμερα παραμένουν χωμάτινα.

Παρακάτω δίνονται οι περιοχές επέμβασης ανά δημοτική κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΟΣ
1) Περιμετρική οδός από επαρχιακή οδό προς διασταύρωση για Λιμνιώνα (μήκος επέμβασης 3.300 m).
2) Δρόμος προς εκκλησάκι Αγ. Ιωάννη (Οδοποιία και ασφαλτόστρωση για το εναπομείναν τμήμα έως Αγ. Ιωάννη – μήκος επέμβασης 2.800m).
3) Ασφαλτόστρωση χώρου προσωρινής στάθμευσης πλησίον ξενοδοχείου «ΙΚΟS ARIA».
4) Ασφαλτόστρωση χωματόδρομου πάνω από Λιμάνι Καμαρίου (περιοχή «Κοκκιά»).
5) Ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή του Κάμπου.


ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ
1) Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση δρόμων ανατολικά του παλαιού Δημοτικού Καρδάμαινας.
2) Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση οδού έμπροσθεν γηπέδου μπάσκετ Καρδάμαινας (από κεντρική οδό έως παραλιακό μέτωπο).

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ
1) Δρόμος πρόσβασης στην περιοχή της Πλάκας (οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση υπολοίπου τμήματος – μήκος επέμβασης 800m).
2) Δρόμος από στρατόπεδο 5ο ΕΤΕΘ προς ξυλουργείο Συνεσίου – μήκος επέμβασης 800m.
3) Βελτίωση βατότητας οδού από διασταύρωση επαρχιακού (Πόρτες) προς ΧΥΤΑ.
4) Δρόμος πρόσβασης προς γήπεδο ποδοσφαίρου Αντιμάχειας.
5) Ασφαλτόστρωση κοινόχρηστης οδού (εντός ΚΜ 2714).

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
1) Τμήματα δρόμου από Μαστιχάρι προς εγκαταστάσεις ΔΕΗ (μήκος επέμβασης 1.500 m)

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οδοί στην περιοχή επέμβασης και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν :
 Αποξήλωση οδοστρώματος και γενικές εκσκαφές.
 Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας (για δρομάκια Καρδάμαινας)
 Κατασκευή υπόβασης και βάσεως οδοστρωσίας με διάστρωση 3Α
 Ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη
 Διάστρωση ισοπεδωτικών στρώσεων, όπου κρίνεται τεχνικά απαραίτητο
 Ασφαλτόστρωση στρώσεως κυκλοφορίας (τυπικού πάχους 5 εκ.)
 Οριζόντιες διαγραμμίσεις με ανακλαστική βαφήADVERTORIALS