Στην τελική ευθεία το έργο ''Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω'' - Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Στην τελική ευθεία το έργο ''Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω'' - Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
Προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία  «P. & C. DEVELOPMENT S.A.», η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, με μέση έκπτωση 38,85% και προσφερόμενη τιμή 2.665.356,92€ χωρίς ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) της Κω. 

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή των υποδομών για την επίτευξη άνετης και ασφαλής κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες σε μεγάλο μέρος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. 
 
Το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνει μόνο τους ιστούς και την υποδομή τους αλλά και τα απαιτούμενα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (Σ.Α.Ο.) προστασίας από κάθετα εμπόδια. 
 
Η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστή σύμβασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ). 
 
Σχετικά με τη δομή της μελέτης αρχικά γίνεται διερεύνηση ανά τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. 
 
Έχει γίνει διαχωρισμός στα ακόλουθα τμήματα: 
 
1. Έξοδος πόλης Κω έως είσοδο Ζηπάρι. 
2. Έξοδος Ζηπάρι έως Σταυρού Πέραμα. 
3. Επαρχιακή οδός Καρδάμαινα. 
4. Επαρχιακή οδός Μαστιχάρι. 
5. Κως − Ακρωτήριο − Ψαλίδι. 
6. Αεροδρόμιο – Φυτώριο. 
 
Η εγκατάσταση – τοποθέτηση νέων ιστών επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Νήσου Κω, στα τμήματα αυτού όπου συναντώνται καθορισμένα όρια μέγιστης ταχύτητας μεγαλύτερα των 50km/h, συνεπάγεται την δημιουργία συμπαγών εμπόδιων κάθετα στην οδό και εντός της κρίσιμης απόστασης (προσδιορίζεται στα 4,5m από την οριογραμμή – για υψομετρική διαφορά με την οδό τα 0m). 
 
Κατά εφαρμογή των «Νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ), θα απαιτηθεί η παράλληλη εγκατάσταση - τοποθέτηση ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Ο.) για την προστασία – ασφάλιση των διερχόμενων οδηγών, η οποία αποτελεί επίσης αντικείμενο του έργου. 
 
Στα πλαίσια της προαναφερόμενης Ασφάλισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Νήσου Κω, αντιμετωπίζονται και προβλήματα που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων παλαιού τύπου στηθαίων ΜΣΟ και η υποχρεωτική αντικατάσταση αυτών με νέου τύπου συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων κατά ΕΝ 1317-2, η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος στις κλειστές στροφές, η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας επί των τεχνικών, ενώ προβλέπεται και η αποκατάσταση - συντήρηση της Σήμανσης του οδικού δικτύου με την επαναδιαγράμμιση της φθαρμένης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις οδού) καθώς και με την αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων του Κ.Ο.Κ.. 
 
Τέλος, το έργο προβλέπει και την μερική αποκατάσταση – συντήρηση των ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας κυρίως στις θέσεις των κυκλοφοριακών κόμβων, όπου η υφιστάμενη στρώση ασφαλτικών έχει υποστεί φθορές λόγω της καταπόνησης από την αυξημένη πέδηση των οχημάτων.