Ανακοινώθηκαν ακόμη 15 προσληφθέντες στο Δήμο Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020''

Ανακοινώθηκαν ακόμη 15 προσληφθέντες στο Δήμο Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020''

Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των πρώτων 23 ατόμων πατήστε εδώ & εδώ!

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕ∆.

Στην ανακοίνωση της πρόσληψης (για οκτώ 8 μήνες, ή μέχρι τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερών ασφάλισης σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης) ακόμη 15 ατόμων , προχώρησε ο Δήμος Κω, στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ».

Δείτε παρακάτω την λίστα με τους ωφελούμενους του προγράμματος

ice_screenshot_20200903-095323.pngice_screenshot_20200903-095200.pngice_screenshot_20200903-095124.png