Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα