Ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της έκτασης του «Ναυτικού Ομίλου Κω», ζητάει το Όραμα + Δράση

Ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της έκτασης του «Ναυτικού Ομίλου Κω», ζητάει το Όραμα + Δράση

Παροχή ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση της έκτασης του «Ναυτικού Ομίλου Κω»

Αγαπητέ κύριε Χρυσουλάκη,

Εκτιμώντας την πολύτιμη -από κάθε άποψη- συμβολή σας στο ζήτημα της παραχώρησης τμήματος ακινήτου της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής επιφανείας 70.000 τ.μ., με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε., στο Δήμο Κω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το παρακάτω:

Σε ποια φάση βρίσκεται η επικαιροποίηση της μελέτης του κολυμβητηρίου, την οποία ανέλαβε το ΤΕΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 475/25.09.2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

Με εκτίμηση,

 

Ιωάννα Ρούφα

Επικεφαλής της Δ.Π. «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ»

ADVERTORIALS