Δύναμη Αλλαγής: Απορρίφθηκε η ένσταση των κ Νικηταρά –Ψύρη- Χρυσόπουλου- Πρόεδρος στην Καρδάμαινα ο Νίκος Πόγιας

Δύναμη Αλλαγής: Απορρίφθηκε η ένσταση των κ Νικηταρά –Ψύρη- Χρυσόπουλου- Πρόεδρος στην Καρδάμαινα ο Νίκος Πόγιας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΨΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ»

Στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ είχαν προσφύγει ο κ. Νικηταράς, ο υποψήφιος πρόεδρος του στην Καρδάμαινα κ. Ψύρης Γιώργος και ο κ. Χρυσόπουλος Ηλίας, κουνιάδος του κ. Ψύρη και πατέρας του σημερινού αντιδημάρχου Οικονομικών, κατά του αποτελέσματος των εκλογών, αμφισβητώντας την ετυμηγορία των πολιτών που επέλεξαν πρόεδρο τον Νίκο Πόγια δίνοντας πλειοψηφία στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Σημειώνομαι τότε με Δ.Τ. ότι:

«Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κοινοτικό Συμβούλιο της Καρδάμαινας δεν τους «έκατσε» όπως το υπολόγιζαν.

Έτσι επέλεξαν να αξιοποιήσουν την ομάδα δημάρχων και κατέφυγαν στη δικαιοσύνη για να ακυρώσουν τη θέληση των πολιτών.»

 

Πλέον με την απόφαση της Δικαιοσύνης η ένσταση των κ.κ. Νικηταρά –Ψύρη- Χρυσόπουλου απορρίφτηκε και πρόεδρος στην Καρδάμαινα οριστικά είναι ο κ. Νίκος Πόγιας με την πλειοψηφία να ανήκει στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως ήταν και η θέληση των πολιτών.

Και αυτή όμως η απόφαση φαίνεται ότι τους κακοφάνηκε για να οδηγηθεί ό αντ’ αυτού κ. Αβρίθης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου να δηλώνει ότι : «γνωρίζαμε την απόφαση του δικαστηρίου….αλλά προσφύγαμε…»

Ταυτόχρονα ανακοινώνει και την προσφυγή στα ποινικά δικαστήρια για παράνομες μεταδημοτεύσεις, όπως είπε, αλλοδαπών αγνοώντας προφανώς (!!!!) ότι οι αλλοδαποί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μεταδημοτεύουν αλλά εγγράφονται νόμιμα στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου διαμονής τους.

Επιβεβαιώνουν λοιπόν την κοινή διαπίστωση ότι, έτσι θα πορευτούν τα τέσσερα χρόνια που θα έχουν τις ευθύνες του δήμου.

Εμείς τους επαναλαμβάνουμε: Το παρασκήνιο και οι δικολαβίες δεν ήταν ποτέ τρόπος διοίκησης. Αν πιστεύουν ότι θα το επιτρέψουμε να το ξεχάσουν.