Κατακύρωση του διαγωνισμού της κατασκευής προβλήτα στη νησίδα Στρογγύλη, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Κατακύρωση του διαγωνισμού της κατασκευής προβλήτα στη νησίδα Στρογγύλη, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

Κατακύρωση του διαγωνισμού της κατασκευής προβλήτα στη νησίδα Στρογγύλη, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή προβλήτα στη νήσο Στρογγύλη Μεγίστης, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο “Κατασκευή Προβλήτα στη Νήσο Στρογγύλη” συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, αφορά στην κατασκευή προβλήτα διαστάσεων 10,00μ x 4,50 μ, για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο νησί.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Γραφείο Τύπου

 

Manolis Xatziantoniou desk