Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί τα εκλογικά συνεργεία στα νησιά μας!

Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί τα εκλογικά συνεργεία στα νησιά μας!

Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί τα εκλογικά συνεργεία στα νησιά μας!

Την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τα εκλογικά συνεργεία στην περιοχή μας, εκφράζει με επιστολή που έστειλε χτες στον υπουργό Εσωτερικών ο σύλλογος Υπαλλήλων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου.

Μάλιστα στην επιστολή που κοινοποιείται στους βουλευτές μας και σε κάθε εμπλεκόμενο με την εκλογική διαδικασία, επισημαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί από τις 15 του μήνα και έπειτα η εθελοντική εργασία των υπαλλήλων πέρα από το ωράριο για τις ανάγκες των εκλογών, αν δε βρεθεί λύση.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
«Παρά το γεγονός ότι από τη Μεγάλη Πέμπτη 25-4-2019 συνάδελφοί μας ξεκίνησαν βάρδιες για την προετοιμασία των εκλογών της 26ης Μαΐου και των συνακόλουθων επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εκκρεμεί η απόφαση ορισμού των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία.

Είναι πιθανό κάποιοι από όσους ήδη εργάζονται εκτός ωραρίου για τον παραπάνω σκοπό να μην αποζημιωθούν καθώς ενδέχεται τελικά να μην είναι μέλη των εκλογικών συνεργείων.
Ο σύλλογός μας έγκαιρα από 11 Απριλίου, επισήμανε στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία ότι οι διαδικασίες των εκλογών δεν είναι ούτε απλές ούτε εύκολες από τη στιγμή που έχει διπλασιασθεί ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων (από 372 το 2014 σε 709 σήμερα) λόγω απαιτήσεων «Κλεισθένη» (ένα τμήμα για ευρωεκλογές και περιφερειακές, δεύτερο τμήμα για δημοτικές και κοινοτικές)

Γίνεται αντιληπτό ότι τα 35 άτομα που είχαν ορισθεί με την ΚΥΑ του 2014 (ΦΕΚ 1197/τ.Β ́/12-5-2014) δεν επαρκούν για την παραλαβή διεκπεραίωση και αποστολή του διπλάσιου εκλογικού και λοιπού υλικού στους ∆ήμους της ∆ωδεκανήσου, καθώς και της συνακόλουθης απασχόλησής τους στα συνεργεία μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Εξ ανάγκης, ήδη έχουν εργαστεί εθελοντικά περισσότερα άτομα από τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ του 2014 καθώς ο όγκος της εργασίας είναι πολλαπλάσιος από το 2014 και είναι πρακτικά αδύνατο για τον αριθμό του προσωπικού που προέβλεπε η ΚΥΑ του 2014 να εκτελέσει υπερδιπλάσιο έργο από αυτό για το οποίο είχε οριστεί.

Η συμμετοχή των ∆/νσεων ∆ιοικητικού και Πληροφορικής είναι εκ του αντικειμένου τους υποχρεωτική αλλά ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί (μόλις 9 άτομα). Κατά συνέπεια έχει απασχοληθεί στο έργο των εκλογών και η ∆/νση Οικονομικού που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο και δεν απαιτούνται μετακινήσεις προσωπικού για να εργαστούν σε κάθε ευκαιρία.
Καθώς μέχρι τώρα έχουν απασχοληθεί 33 άτομα (από τα 35 της ΚΥΑ του 2014) και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οδηγοί και εργάτες (τουλάχιστον 10 άτομα ακόμα) και επίσης ακόμα 3 άτομα από το γραφείο Περιφερειάρχη έχουμε συνολικά 46 άτομα, που είναι ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός για τη ∆ωδεκάνησο.

Το γεγονός ότι απομένουν μόλις 7 ημέρες για την έγκαιρη αποστολή του εκλογικού υλικού, και με δεδομένο τις δυσχέρειες επικοινωνίας της νησιωτικής μας περιφέρειας, επιμένουμε στην ανάγκη διπλασιασμού των συμμετεχόντων στο εκλογικό συνεργείο και δηλώνουμε ότι δεν θα συνεχίσουμε, από 15/5/2019, να εργαζόμαστε εθελοντικά εκτός ωραρίου στην άτυπη σύσταση του εκλογικού συνεργείου.

Στη διαφορετική περίπτωση διατήρησης του ίδιου αριθμού ατόμων που προέβλεπε η απόφαση του 2014, θεωρούμε αδύνατη την έγκαιρη αποστολή του εκλογικού υλικού και είναι πολύ πιθανό να μην φθάσει έγκαιρα στα εκλογικά τμήματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Βασίλειος Γιαννούρης
Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνης Κλαδογένης»

rodiaki.gr

Manolis Xatziantoniou desk