Το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων στο νησί της Κω για τον μήνα Απρίλιο

Το πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακείων στο νησί της Κω για τον μήνα Απρίλιο

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 085853.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 085902.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 085913.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 085922.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 085930.png


ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090232.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090241.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090259.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090339.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090350.png


ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090917.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090926.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090936.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090946.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2024-04-01 090955.png

ADVERTORIALS