Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές οι οποίες θα διεξαγάγουν τις δημοπρασίες για την εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στην Κω - Δείτε τα ονόματα

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές οι οποίες θα διεξαγάγουν τις δημοπρασίες για την εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στην Κω - Δείτε τα ονόματα

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές οι οποίες θα διεξαγάγουν τις δημοπρασίες για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, στις δημοτικές ενότητες του νησιού της Κω.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-05-09 092953.png

Να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί δια δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, δημοπρασία για την μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για τρία (3) έτη.

Ο χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας για κάθε δημοτική ενότητα θα καθορισθεί με τη διακήρυξη που θα εκδοθεί με απόφαση Δημάρχου.

ADVERTORIALS