Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου .

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν:

-Έγκριση της λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω σε απογευματινή ζώνη φιλοξενούμενο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).


-Λήψη απόφασης για την δωρεάν κατά χρήση προσωρινή παραχώρηση προς τον Δήμο Κω ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).


-Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).


-Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κω (ως μοναδικού μετόχου) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μονομετοχική Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω - ΜΑΕΕΤΛΚ (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΕΕΤΛΚ, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).


-Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Κ.Μ. 1782 Β Γαιών Αντιμάχειας, εντός της οποίας θα λειτουργήσει μονάδα κομποστοποίησης (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).


-Λήψη απόφασης για την απόδοση- επιστροφή στον Δήμο Κω έκτασης 42.000 τ.μ. στην περιοχή Λαγκάδα Κεφάλου από την 80 ΑΔΤΕ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).


-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση έκτασης τμήματος της ΚΜ 2000 Α Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω, επιφάνειας 1.580,00 τ.μ. για παροχή δουλείας διόδου, μετά από αίτηση της κας Κοκώνας Κοκκαλάκη του Δημητρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλλούδης Ιωάννης).

-

ADVERTORIALS