Σβουρένειο ΚΔΑΠΑμεΑ: Έναρξη συνεργασίας με αμισθί Επιστημονικό Συνεργάτη

Σβουρένειο ΚΔΑΠΑμεΑ: Έναρξη συνεργασίας με αμισθί Επιστημονικό Συνεργάτη

                   Έναρξη συνεργασίας με αμισθί Επιστημονικό Συνεργάτη

Ο Πρόεδρος , το ΔΣ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και η Επιστημονική Επιτροπή

του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ , στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά του Κέντρου και τις οικογένειές τους ,

έχουν την τιμή να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας με την μουσικοπαιδαγωγό κ. Κατερίνα Σιαντίκου .

Η κ. Σιαντίκου θα παρέχει τις υπηρεσίες της ως Αμισθί Επιστημονικός Συνεργάτης του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ.

 

Κατερίνα , καλωσόρισες στην οικογένεια του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ

Διευθυντής Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ                                       Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

           Χατζηδαυίδ Κωνσταντίνος                                                 Καλλούδης Ιωάννης                           

            

                  

                                               

                                                                                                                   

ADVERTORIALS