Άκης Μαυρίδης: Η Κως στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άκης Μαυρίδης: Η Κως στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Κως στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συχνά η εμμονή σχετικά με κάποιο ζήτημα μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και χρονικά επισφαλείς αποφάσεις. Ο διαχρονικός πόθος της τοπικής κοινωνίας των Κώων πολιτών ήταν (και συνεχίζει να είναι) να ενταχθεί η Κως στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι σήμερα μπορούμε να αντιληφθούμε τη σχετική απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης  για το υπό ίδρυση μεταπτυχιακό τμήμα στην Κω, με τη χρηματοδότηση για τα πρώτα πέντε χρόνια από το δήμο.

Είμαστε σαφώς υπέρ της ίδρυσης και ουσιαστικής λειτουργίας μεταπτυχιακού τμήματος στο νησί μας, αλλά δε μας διακατέχει μια εμμονή για το θέμα, ούτε και  εμπλεκόμαστε σε μια ατέρμονη φιλοσοφική αναζήτηση πανεπιστημίου που θα έχει ενταγμένο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.

Έχοντας ως δεδομένη την ύπαρξη των κτηριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι χρειάζεται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και οικονομικά κοστολογημένη  μελέτη  για το υπό ίδρυση μεταπτυχιακό, που μέσα από ένα «παρατηρητήριο επιστημονικών φορέων» θα μπορούσε να υλοποιηθεί .

Είναι αναγκαίο δηλαδή να γίνει ανίχνευση των αναγκών της Κωακής κοινωνίας, αλλά και του εργατικού δυναμικού της σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Δε μπορούμε να μην παρακολουθήσουμε αναλυτικά τους τοπικούς δείκτες ανεργίας και να μην υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση στα θεματικά αντικείμενα απασχόλησης.

Απαραίτητη θα πρέπει να είναι η εκπαιδευτική κατάρτιση και επιστημονική ενημέρωση του απασχολούμενου προσωπικού στην Κω.

Το νέο υπό ίδρυση μεταπτυχιακό δε θα είναι μόνο για τον εμπλουτισμό γνώσεων και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης των εμπλεκομένων, στο αμφιθέατρο του τμήματος, αλλά θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής του “brand name” ΚΩΣ, σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  •  την ανάπτυξη εξειδικευμένου τμήματος υποστήριξης της θεματικής του υπό ίδρυση μεταπτυχιακού στη δημοτική βιβλιοθήκη
  •  θεματικά συνέδρια με έμφαση στην πανελλήνια συμμετοχή αλλά  και το διεθνές αντίκτυπο
  •  υποστήριξη επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά για έρευνες που διεξάγονται στην Κω, ή από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  •  συνεδριακός τουρισμός ειδικά διαμορφωμένος στα θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από το υπό ίδρυση μεταπτυχιακό
  •  συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. “Erasmus” )
  •  συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού
  • τρόπος στελέχωσης των υπηρεσιών του υπό ίδρυση μεταπτυχιακού
  •  τρόπος στελέχωσης του διδακτικού προσωπικού σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.
  • έκδοση επιστημονικού περιοδικού για δημοσίευση εργασιών

Πιθανώς μπορούμε να συνεχίσουμε μια καταγραφή του τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι στο σχεδιασμό αυτό δε θα ήταν θεμιτό να είναι εκτός  το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου», που αποτελεί το κυρίαρχο ίδρυμα της περιοχής μας. Είναι σημαντικό να διδαχθούμε από τα λάθη και τις παραλείψεις που μας οδήγησαν στη σημερινή συγκυρία και να μη χάσουμε τον στόχο μας.

Ο στόχος μας θα πρέπει η ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακού Προπτυχιακού Τμήματος Σπουδών στην Κω. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη δημιουργία μιας επιστημονικής ομάδος εργασίας που σε άμεση συνεννόηση με το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου» θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις και να χαράξει μια ασφαλή πορεία για το μοντέλο λειτουργίας προπτυχιακού τμήματος σπουδών στην Κω.

Η δε πρόταση, όπως είχε κατατεθεί από τον συμπατριώτη μας πρώην βουλευτή Ηλία Καματερό, και είχε γίνει καταρχήν αποδεκτή από τον πρώην υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, για δημιουργία Σχολής Νησιωτικής Πολιτικής στον τόπο μας θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα χρήσιμο βήμα για την υλοποίηση του προαναφερθέντος στόχου.

Με εκτίμηση

Άκης Μαυρίδης

καθηγητής Φυσικής Αγωγής

μέλος Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΩ