Η θέση του Τ.Ε.Ε και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σχετικά με την αξιοποίηση των Θερμών

Η θέση του Τ.Ε.Ε και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σχετικά με την αξιοποίηση των Θερμών

Η θέση του Τ.Ε.Ε και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σχετικά με την αξιοποίηση των Θερμών .

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με την αξιοποίηση των θερμών αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε και να εκφράσουμε τις θέσεις μας.

Με τον όρο ''αξιοποίηση'' σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε την ανέγερση ενός ακόμη ξενοδοχείακού συγκροτήματος εκατοντάδων ή και χιλιάδων κλινών .

Μία τέτοια επιλογή θα ήταν καταστροφική για την Κω διότι :

α)Θα απέκλειε τους συμπολίτες μας απο την πρόσβαση στην πηγή και την παραλία.

β)Θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την ήδη κορεσμένη ξενοδοχειακά υποδομή του νησιού.

γ)Θα κατέστρεφε μία περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια τέτοια επιλογή .

Τα Θερμά ανήκουν στο λαό της Κω και ως τέτοια θα πρέπει να παραμείνουν .

Είναι ένας μοναδικός βραχώδης φυσικός σχηματισμός και έτσι θα πρέπει να παραμείνει.

Με τον όρο ''αξιοποίηση'' εννοούμε μία σειρά ήπιων παρεμβάσεων.

Το ΤΕΕ θα είναι και πάλι υπέρμαχος του Δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής ο οποίος πρέπει πάσει θυσία να διαφυλαχθεί όπως έκανε και στην περίπτωση του Ν.Ο.Κ. (Ναυτικού Ομίλου Κω) όπου εκπόνησε μάλιστα δωρεάν την μελέτη ήπιας αξιοποίησης .

Θα πρέπει να γίνει μια μορφή ήπιας ανάπλασης της περιοχής πχ επισκευή υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων ( που ήδη έχει δρομολογηθεί απο τον Δήμο Κω ) , βελτίωση της πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες , βελτίωση των υποδομών (η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα )κ.λ.π.

Η ηπια ανάπλαση θα πρέπει να είναι αντικείμενο ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης η οποία θα προκύψει μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Επίσης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοσθεί η υπάρχουσα μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να εκμισθωθούν κατόπιν διαγωνισμού με οικονομικές προσφορές.

Το Τ.Ε.Ε και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους δηλώνουν έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν υποστηρικτικά στην όλη διαδικασία.

Η Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Κω

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κω