Εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου και χειμάρρων, από τη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού

Εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου και χειμάρρων, από τη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού

Η ανάρτηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή:

Η δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού μέτα τον καθαρισμό εντός οικισμού και του κεντρικού χειμάρρου στο Ζηπάρι, πραγματοποιεί από την Πέμπτη 24/9/20 καθαρισμό στον επαρχιακό δρόμο από γεφύρι Μεσαριας έως και λίμνη Πυλίου.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού στην νησίδα που βρίσκεται στο 282 Λινοπότη μαζί με το προσωπικό της κοινότητας Πυλίου και τον πρόεδρο Ανάσταση Κεφαλιανό.