Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Ψαλίδι - Η ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Ψαλίδι - Η ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 23-09-2020 ημέρα Τετάρτη από 07:00 έως 09:00 στην ευρύτερη περιοχή ψαλίδι από το Ξεν. Πλατανίστα έως το Ξεν. Σαν Πάλλας στο στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

    Ν. Ι . Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω