Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, στην περιοχή πίσω από το Ξενοδοχείο Πανόραμα στο ψαλίδι

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Τρίτη, στην περιοχή πίσω από το Ξενοδοχείο Πανόραμα στο ψαλίδι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 28-07-2020 ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 14:00 στην περιοχή πίσω από το Ξενοδοχείο Πανόραμα στο ψαλίδι στο νησί της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

      Ν. Ι . Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Manolis Xatziantoniou desk