Παρατείνεται μέχρι τις 11 Απριλίου, η αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κω

Παρατείνεται μέχρι τις 11 Απριλίου, η αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κω