Το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κω για το έτος 2023

Το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κω για το έτος 2023

Δείτε παρακάτω το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κω για το έτος 2023.

Το πρόγραμμα ψηφίστηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης.

τβγφωψχ.png

τ7γθηξν.png

ηθθ.png

ε5ρ6φγυθη.png