Δείτε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Κω για το έτος 2022

Δείτε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Κω για το έτος 2022

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα διαφήμισης, προβολής και ενημέρωσης, ενώ δίνεται έμφαση στη χρήση και λειτουργία των κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών μέσων!

Το ακόλουθο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης της Κω για το 2022 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πέντε προγραμματικές συμβάσεις που έχουν εγκριθεί από την ΚΩ.Α.Ν. Αναπτυξιακή Α.Ε., και θα εκτελεστεί από αυτήν!


Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης της Κω για το 2022 προϋπολογίζεται στο ποσό των 320.000,00€ και παρουσιάζεται ως εξής:

υρςηγφσβδωψχ.JPG

ξυεητγφδβψ.JPG

ηυτργφδσω.JPG

υηετγφδω.JPG

υηετργδφω.JPG