Την έρευνα της φήμης της Κω, τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και την παραγωγή προωθητικών βίντεο και φωτογραφιών, αποφάσισε ο Δήμος Κω

Την έρευνα της φήμης της Κω, τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και την παραγωγή προωθητικών βίντεο και φωτογραφιών, αποφάσισε ο Δήμος Κω

Ενέργειες με στόχο την αναβάθμιση της τουριστικής προβολής του νησιού θα ξεκινήσει ο Δήμος Κω το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικότερα μετά από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του γραφείου τουριστικής προβολής & ανάπτυξης του Δήμου Κω, ο Δήμος θα προχωρήσει:

- Στην παραγωγή προωθητικών βίντεο και πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού για την ιστοσελίδα του προορισμού Κως.

- Στον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση νέας ιστοσελίδας.

- Στην έρευνα, στη συλλογή δεδομένων και την παράδοση μελέτης για την τρέχουσα αντίληψη και φήμη της Κω στο Διεθνές Τουριστικό κοινό καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας και στις ανάλογες εφαρμογές οπτικής ταυτότητας για το brand Κως.

Και οι τρεις δράσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ADVERTORIALS