Ημερίδα για τον Καταδυτικό Τουρισμό από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Ημερίδα για τον Καταδυτικό Τουρισμό από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Ημερίδα για τον Καταδυτικό Τουρισμό από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την Tηλε-Ημερίδα με τίτλο: «Καταδυτικός Τουρισμός: Καλές Πρακτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης». Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ: «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020, στης οποίας το εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Περιφέρεια ως κύριος δικαιούχος.

 

Η Τηλε-Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ., ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom.

 

Το αντικείμενο της Τηλε-Ημερίδας είναι ο Καταδυτικός Τουρισμός, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κατάλογος των ομιλητών που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν περιλαμβάνει εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με την προστασία της θάλασσας, τις καταδύσεις, τις ενάλιες αρχαιότητες, τα θαλάσσια πάρκα καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών πιστοποίησης κατάδυσης και επιχειρήσεων, οι οποίες υλοποιούν δράσεις παρόμοιες με το αντικείμενο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

 

* Η Πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ (www.andikat.eu) στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου καταδύσεων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, ως εργαλείου προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και ιδιαίτερα του καταδυτικού τουρισμού, με τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητές, καταδυτικά κέντρα, ελεύθερους δύτες και σε όποιον ενδιαφέρεται για τον καταδυτικό Τουρισμό.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωσης, παρακαλείσθε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο της πλατφόρμας Ζοοm:

 

Web Page

www.andikat.eu

 

Follow us on Facebook

https://www.facebook.com/AnDiKaTproject

 

Facebook Event

https://fb.me/e/18XpoCuS6

https://us02web.zoom.us/w/84643947574

ADVERTORIALS