Διαφημιστική προβολή της Κω και της Ρόδου στη Γερμανική τουριστική αγορά - Τι περιλαμβάνει

Διαφημιστική προβολή της Κω και της Ρόδου στη Γερμανική τουριστική αγορά - Τι περιλαμβάνει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ KOSNEWS24.GR

Στην εταιρεία " DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GmbH’’, ανατέθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η διαφημιστική προβολή της Ρόδου και της Κω στη γερμανική τουριστική αγορά!

Το συνολικό κόστος της αμοιβής του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € και θα καλυφθεί από το Τμήμα Τουρισμού Δωδεκανήσου.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ξεκινά από την υπογραφή της παρούσας (18/12/20) και έχει μέγιστη διάρκεια έως και τις 30 Απριλίου 2021.

Η εταιρεία "DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GmbH" αναλαμβάνει τις παρακάτω προωθητικές ενέργειες:


1. Ξεχωριστό landing page στην ιστοσελίδα www.its.de που θα παρουσιάζει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι περιοχές Ρόδος και Κως θα προωθηθούν με ξεχωριστό teaser στην landing page της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα διαθέτουν σύνδεσμο που θα οδηγεί σε μια λίστα με προσφορές. Συμπληρωματικές ενέργειες:

 Προωθητικό Teaser σε ΧΧL μέγεθος στην αρχική σελίδα (4 εβδομάδες)

 Προωθητικό Teaser στην Υποσελίδα Pauschalreisen (8 εβδομάδες)

 Προώθηση μέσω Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) σε υπάρχοντες πελάτες και πιθανούς ταξιδιώτες (2 φορές)


2. Social Media της Dertour.de:

 Οι περιοχές Ρόδος και Κως θα προωθηθούν με Instagram snippet στο λογαριασμό της DERTOUR στο instagram.

 Οι περιοχές Ρόδος και Κως θα προωθηθούν με ποστ στο Facebook που θαπεριέχει σύνδεσμο στην υπο-σελίδα της περιφέρειας.

3. Διαφήμιση στην ιστοσελίδα www.dertour.de:

 Οι περιοχές Ρόδος και Κως θα προωθηθούν και οι δύο με teaser στηνυποσελίδα της Ελλάδας με σύνδεσμο σε μια λίστα προσφορών (4 εβδομάδες)

 Οι υποπεριοχές Ρόδος και Κως θα προωθηθούν και οι δύο με εξωτερικές PushΕιδοποιήσεις στο χρήστη της Dertour.de αφού αυτός/ή αποχωρήσει από τηνιστοσελίδα. Οι ειδοποιήσεις θα οδηγούν σε λίστα προσφορών (4 εβδομάδες)

4. Διαφήμιση στο ραδιόφωνο:

 Διάρκεια σποτ περίπου 2,5 λεπτά. Διανομή: 17 τοπικοί σταθμοί στις περιοχέςRheinland-Pfalz & Saarland, Φρανκφούρτη, Πότσνταμ και Cottbus Συχνότητα: κάθε Παρασκευή μεταξύ 8 και 9 π.μ. και μεταξύ 3 και 4 μ.μ. καιΚυριακή πρωί σε ταξιδιωτικό πρόγραμμα.5. Αλληλογραφία E-mail Νότιο Αιγαίο:

 H Ρόδος και η Κως θα παρουσιαστούν στο 6σέλιδο ενημερωτικό e-mail τουαναδόχου. Αποδέκτες: 10.0006. Online Πύλη Διαφημιστικών Φυλλαδίων DER Touristik:

 Προβολή της Ρόδου και της Κω στον ηλεκτρονικό κατάλογοwww.kataloge.dertouristik.info. Διάρκεια: 2 εβδομάδες

ADVERTORIALS