Διαφημιστική προβολή του Ε.Ο.Τ., για Κω, Σάμο, Λέρο, Λέσβο και Χίο σε Facebook & Instagram

Διαφημιστική προβολή του Ε.Ο.Τ., για Κω, Σάμο, Λέρο, Λέσβο και Χίο σε Facebook & Instagram

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του ΕΟΤ, διαρκείας 3 μηνών και μέχρι τις 28-02-2021, για Κω, Σάμο, Λέρο, Λέσβο και Χίο.

Η διαφημιστική προβολή θα πραγματοποιηθεί στα διεθνή Μέσα κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK & INSTAGRAM και θα απευθύνεται στις αγορές Ην. Βασιλείου, Γερμανίας, Αυστρίας, Σκανδιναβικών χωρών, Πολωνίας, Τσεχίας, Ολλανδίας, Ιταλίας.

Το κόστος ανέρχεται στα 186.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και την υλοποίηση θα αναλάβει η εταιρεία «FOREST VIEW Internet και Marketing Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»,