ΚΩΣ: Αυτές ήταν οι αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού και εσωτερικού για τους πρώτους 9 μήνες του 2020 - Αναλυτικοί πίνακες

ΚΩΣ: Αυτές ήταν οι αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού και εσωτερικού για τους πρώτους 9 μήνες του 2020 - Αναλυτικοί πίνακες

Μεγάλη ήταν η μείωση αφίξεων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό για τους πρώτους 9 μήνες του 2020 λόγω του COVID-19.

Συγκεκριμένα:

Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2020 στο Αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 254 χιλιάδες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 827 χιλιάδων αφίξεων, δηλαφή -76,5%.

Σχετικά με τις αφίξεις εσωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, στην Κω καταγράφηκαν 56.108 χιλιάδες αφίξεις έναντι 110.309 χιλιάδων της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -49,1%( -54 χιλ. αφίξεις)

Αναφορικά με τους μήνες που ''άνοιξε'' ο τουρισμός στο νησί μας, η μείωση των αφίξεων εξωτερικού συγκριτικά με το 2019 ήταν η παρακάτω.

ice_screenshot_20201025-082946.pngice_screenshot_20201025-082955.png

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους πίνακες! 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020

ice_screenshot_20201025-082353.pngice_screenshot_20201025-082405.png

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019

ice_screenshot_20201025-082450.pngice_screenshot_20201025-082459.png

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020

ice_screenshot_20201025-082107.pngice_screenshot_20201025-082115.png

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019

ice_screenshot_20201025-082229.pngice_screenshot_20201025-082239.png

ADVERTORIALS