1 ξενοδοχείο καραντίνας στην Κω - Η λίστα του Υπουργείου Τουρισμού

1 ξενοδοχείο καραντίνας στην Κω - Η λίστα του Υπουργείου Τουρισμού

Στην Κω έχει επιλεγεί ένα ξενοδοχείο καραντίνας 5 αστέρων!

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και την λίστα που έχει δώσει στη δημοσιότητα.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4692/2020   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 111)

β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 8825/12.06.2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 2270)

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

  1. Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.
  2. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:  
  3. i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
  4. ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.
  5. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

 

Πίνακας Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

0137

0101Κ014Α0058900

25

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

0596

0102Κ013Α0117001

38

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΣ

ΘΑΣΟΣ

0596

0102Κ013Α0117001

27

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8586

0105Κ113Κ0028500

18

3ΚΛ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

0582

0206Κ012Α0026200

56

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΗΣΩΝ

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ

0482

0262Κ012Α0078000

30

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑ

3060

1101252

22

1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

2831

0310Κ013Α0085900

53

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

4740

1110699

14

1ΚΛ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

8685

1161724

37

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

4273

1118682

43

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

3825

1131762

128

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

7986

1069556

10

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

0612

1130595

7

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2687

0517Κ060Α0026501

14

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ

9647

0518Κ113Κ0119701

8

3ΚΛ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7049

0519Κ013Α0021000

36

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

7887

0622Κ013Α186401

29

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7031

1104926

9

4ΚΛ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ

7382

0724Κ112Κ0251500

2

2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

3273

1120363

10

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

6977

0726Κ032Α0190800

27

2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΣ

4448

1108172

34

3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

3207

0726Κ013Α0169400

50

3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

7039

0727Κ013Α0150400

46

3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1581

1001767

64

4

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4420

0829Κ012Α0034800

49

2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

2508

1164124

20

2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΙΘΑΚΗ

ΙΘΑΚΗ

2907

045Κ132Κ0507301

10

2ΚΛ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

2988

0831Κ012Α0088200

22

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

8729

0933Κ013Α0172300

76

3ΚΛ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

3401

0934Κ011Α0171000

12

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

2479

0935Κ273Α0820200

6

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3163

1060910

68

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1080

0938K013A0603400

80

3

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΡΗΤΗ

6252

1073326

45

4

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΡΗΤΗ

7114

1003618

20

4ΚΛ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΗ

9865

1042Κ032Α0028701

23

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

7031

1152481

41

3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

0867

1110304 / 1144Κ011Α0177800

27

3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

4426

1468Κ111Κ0366460

15

1ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΑΤΜΟΥ

ΠΑΤΜΟΣ

7031

1052595

15

2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩ

ΚΩ

ΚΩΣ

6262

1143Κ015Α0546301

128

5

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΣΕΡΙΦΟΥ

ΣΕΡΙΦΟΣ

9766

1172Κ012Α0302600

35

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΣΙΦΝΟΥ

ΣΙΦΝΟΣ

6101

1033304

9

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

ΚΥΘΝΟΥ

ΚΥΘΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΣ

7140

1144K043A0118600

60

3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΡΟΣ

0092

1175Κ122ΚΟ540800

24

2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

2016

1063245

49

2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

9966

1060597

24

4

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΡΟΣ

2104

1164060

30

3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΣ

7031

1139882

34

2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

0203

1022788

26

2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

6734

1246Κ013Κ0152700

40

3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

7969

0101Κ014Α0058900

24

3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

7031

1077960

38

2ΚΛ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

7149

1249Κ015Α0233901

132

5

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑ

6252

1058098

50

4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΚΥΡΟΥ

ΣΚΥΡΟΣ

8060

1351Κ0120264801

15

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

5310

1154416

49

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΕΩΝ

0579

1353Κ012Α0051600

19

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ

3554

1354Κ014Α0063900

60

4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ'αρ. 9418/23.06.2020 (Β'2498) όμοιες Αποφάσεις.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

                   O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

              ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

ADVERTORIALS