Στα ''σκαριά'' διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφί…ζω (σ)το νησί μου!!!», για την τουριστική προβολή της Κω

Στα ''σκαριά'' διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφί…ζω (σ)το νησί μου!!!», για την τουριστική προβολή της Κω
Πρόκειται για πρωτοβουλία του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Τουρισμού Μανιά Βασίλη!
 
Δείτε παρακάτω την τοποθέτηση του κ. Βασίλη Μανιά και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15 Απριλίου!
 

Βασίλης Μανιάς: «Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/26-11-2019 απόφαση της Επιτροπής, εγκρίθηκε η πρότασή μου, να γίνει διαγωνισμός φωτογραφίας με την συμμετοχή όλων των τοπικών και όχι μόνο φωτογράφων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού υλικού για την προβολή και την διαφήμιση της Κω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και για να δημιουργηθεί μια απαραίτητη βάση υλικού για την διαδικτυακή προώθηση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2020, ο Δήμος Κω πρόκειται να προκηρύξει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφί…ζω (σ)το νησί μου!!!».

Ο διαγωνισμός έχει στόχο αφενός την αποτύπωση της ομορφιάς του τόπου μας και αφετέρου τη συλλογή φωτογραφιών που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τον Δήμο Κω και το Γραφείο Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης και για την τουριστική προβολή του νησιού της Κω. Οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προβάλουν την εικόνα του νησιού ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Για να δοθεί κίνητρο στους υποψήφιους φωτογράφους, θα υπάρξουν βραβεία με ένα συμβολικό ποσό για τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες.

Η επιλογή των τριών (3) καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου της Κω. Λόγω όμως του ότι ο όγκος του υλικού θα είναι μεγάλος για να αξιολογηθεί από το σύνολο των μελών της Επιτροπής, για να διευκολυνθεί το έργο της τελικής επιλογής, προτείνω να συσταθεί τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα επιλέξει τις είκοσι (20) καλύτερες φωτογραφίες με κριτήριο την καλύτερη προώθηση της Κω στην τουριστική αγορά. 

Ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ορίστηκαν: 1) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης κ. Β. Μανιάς, 2) η κα Σμαραγδή Παρισίδη και 3) ο κ. Ν. Κάππας. 
 
 
 
 
Άρθρο 2- Όροι συμμετοχής 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι. 
 
2. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα μπορεί να υποβάλλει μέχρι 40 φωτογραφίες. 
 
3. Η καθεμία από αυτές θα έχει λεζάντα στην οποία θα αναφέρεται το σημείο φωτογράφησης (π.χ. Δημαρχείο Δήμου Κω) όχι όμως το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα/της συμμετέχουσας. 
 
4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν τοπία, τουριστικά ή μη σημεία του νησιού, αξιοθέατα, μνημεία, στιγμές της καθημερινότητας, εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, στιγμές που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας ή ό,τι άλλο ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της Κω σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
5. Αν απεικονίζονται πρόσωπα στις φωτογραφίες, ο/η φωτογράφος θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση των απεικονιζόμενων (έντυπο συναίνεσης διατίθεται από τον Δήμο Κω). Η γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση/συναίνεση θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με τις φωτογραφίες, διαφορετικά αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
6. Από τη συμμετοχή αποκλείεται κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων του διαγωνισμού (και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους), τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους) και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετέχει συγγενής κάποιου/κάποιας δημοτικού/δημοτικής συμβούλου, αυτός/αυτή θα απέχει από τη διαδικασία ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 99 του Ν. 3463/2006). 
 
7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν δημιουργεί καμία απαίτηση των συμμετεχόντων σε βάρος του Δήμου Κω. Επίσης ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί σε συμμετέχοντα στα πλαίσια της συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Επίσης οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία απαίτηση από την ακύρωση του διαγωνισμού. 
 
8. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα/συμμετέχοντα και να μην καταπατούν διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, ωστόσο με τη συμμετοχή τους αποδέχονται την αναπαραγωγή και χρήση των φωτογραφιών τους από το Δήμο Κω και τα νομικά του πρόσωπα για οποιονδήποτε σκοπό, οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέσο, όπως σε άρθρα, εκθέσεις, ανακοινώσεις, αφίσες, εκδόσεις, δραστηριότητες προβολής κλπ. Οι συμμετέχοντες, με εξαίρεση τους τρεις πρώτους που θα λάβουν χρηματικά βραβεία (βλ. άρθρο 7), δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση. 
 
9. Επάνω στις φωτογραφίες δεν θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ή άλλα διακριτικά στοιχεία. 
 
 
 
Άρθρο 3 - Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
1. Κάθε συμμετέχων/καθεμία συμμετέχουσα μπορεί να στείλει τις φωτογραφίες σε μορφή jpeg. 
 
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ανάλυση, τουλάχιστον 2400 pixel στην μικρή τους πλευρά, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. 
 
3. Επιτρέπεται η χρήση φίλτρων, που υπάρχουν διαθέσιμα στα apps ή στις φωτογραφικές μηχανές. 
 
4. Φωτογραφίες που τυχόν περιλαμβάνουν υβριστικά σχόλια ή εικόνες που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ ή προκαλούν αποστροφή θα αποκλείονται αυτόματα από το διαγωνισμό. 
 
 
Άρθρο 4 - Έγγραφα διαγωνισμού 
Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες του Δήμου Κω στις διευθύνσεις www.kos.gov.gr και www.kos.gr και είναι: 
 Αναλυτική προκήρυξη 
 Περίληψη της προκήρυξης 
 Έντυπο αίτησης 
 Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 Έντυπο έγγραφης συναίνεσης απεικονιζομένων στις φωτογραφίες (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες). 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκομίσουν/αποστείλουν επιπλέον ό,τι νομίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία αξιολόγησης (π.χ. διευκρινιστικό κείμενο συνοδευόμενο της φωτογραφίας).  
 
Άρθρο 5 – Συμμετοχή στον διαγωνισμό 
Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας του Δήμου Κω». Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 
 
 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης,
 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση,
 τις φωτογραφίες με ονόματα αρχείων με μορφή Επίθετο_Όνομα_01.jpeg (π.χ. Παπαδοπούλου_Ελένη_01.jpeg). 
 
Επιπλέον θα πρέπει να αποσταλούν έντυπα έγγραφης συναίνεσης απεικονιζόμενων στις φωτογραφίες (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες) και προαιρετικά επιπλέον στοιχεία (βλ. παραπάνω στο άρθρο 4).  
 
 
Άρθρο 6-Επιτροπή Αξιολόγησης - Διαδικασία 
 
Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστάθηκε με την με αριθμό …/2020 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου της Κω. 
 
Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πραγματοποιούνται όσες συνεδριάσεις χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και για τη γραμματειακή υποστήριξή της παραβρίσκεται υπάλληλος του Δήμου Κω. 
 
Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά την εξέταση όλων των συμμετοχών καταλήγουν στις είκοσι καλύτερες φωτογραφίες με κριτήριο την καλύτερη προώθηση της Κω στην τουριστική αγορά και συντάσσεται από τη γραμματεία πρακτικό το οποίο πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώσει ότι το επίπεδο των υποβληθέντων φωτογραφιών δεν ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη ποιότητα και επιθυμητή επικοινωνιακή δύναμη, έχει το δικαίωμα να κηρύξει άγονη τη διαδικασία και να εισηγηθεί την επανάληψή της επισυνάπτοντας το πρακτικό αξιολόγησης (με την αιτιολόγηση της κρίσης της). 5 ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4/ 15-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η επιλογή των τριών (3) καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου της Κω. 
 
Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνόλου των παρευρισκομένων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
Η απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για κατακύρωση. 
 
Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κω αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον Δήμο σε όλους τους συμμετέχοντες επιστολή προς ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 
Επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, αναρτώνται τα αποτελέσματα προς πληροφόρηση του κοινού.  
 
Άρθρο 7 - Βραβεία 
 
Στον νικητή/στην νικήτρια (1η θέση – καλύτερη φωτογραφία) θα απονεμηθεί έγγραφος τίτλος και χρηματικό βραβείο 300 ευρώ. 
 
Στον συμμετέχοντα/στην συμμετέχουσα με την 2η καλύτερη φωτογραφία θα απονεμηθεί έγγραφος τίτλος και χρηματικό βραβείο 200 ευρώ. 
 
Στον συμμετέχοντα/στην συμμετέχουσα με την 3η καλύτερη φωτογραφία θα απονεμηθεί έγγραφος τίτλος και χρηματικό βραβείο 100 ευρώ. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στην τελική επιλογή, φωτογραφίες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, λάβουν περισσότερες από μία θέσεις στην αρχική πρώτη τριάδα, τότε στην τελική τριάδα θα προκριθεί μόνο μία, αυτή που είναι στην υψηλότερη θέση, και στις υπόλοιπες θέσεις θα προκριθούν οι αμέσως καλύτερες φωτογραφίες στην κατάταξη που έχουν σταλεί από άλλα φυσικά πρόσωπα. 
 
Κάποιες από τις φωτογραφίες θα εκτυπωθούν σε μεγάλες διαστάσεις και θα κοσμήσουν το Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κω. 
 
Οι συμμετέχοντες – συμμετέχουσες, οι φωτογραφίες των οποίων έλαβαν την 1η , 2η και 3η θέση της τελικής τριάδας, θα λάβουν ειδικούς έγγραφους τίτλους και χρηματικά έπαθλα κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 
Manolis Xatziantoniou desk