Η αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κω ενέκρινε την εξαγορά αγροκτήματος από ξενοδοχείο στη Λάμπη

Η αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κω ενέκρινε την εξαγορά αγροκτήματος από ξενοδοχείο στη Λάμπη

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Κω ενέκρινε την εξαγορά Αγροκτήματος στη Λάμπη της Κω

από το ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 68.387,63 ευρώ. Το αγρόκτημα έχει, ήδη, ενταχθεί στον περιβάλλοντα χώρο της όμορης ξενοδοχειακής μονάδας ΑΤΛΑΝΤΙΣ.

HONDOS UNDER
ARMONIA
Manolis Xatziantoniou desk