Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.: Ακύρωση εκδήλωσης

Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.:  Ακύρωση εκδήλωσης

«Ακύρωση εκδήλωσης»

Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ, σας ενημερώνει ότι η εκδήλωση:

“Προβολή ιταλικών ταινιών μικρού μήκους”, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, ακυρώνεται λόγω αιτήματος της ΚΙΛΕΚΩ.

 

Γραφείο Ενημέρωσης

                       Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ

ADVERTORIALS