Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για τα προβλήματα υδροδότησης στο Πυλί - ''Αναγκαία παντού η ορθολογική χρήση του νερού και η αποφυγή σπατάλης!''

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για τα προβλήματα υδροδότησης στο Πυλί - ''Αναγκαία παντού η ορθολογική χρήση του νερού και η αποφυγή σπατάλης!''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΚ


Για τα προβλήματα υδροδότησης στο Πυλί.

Αναγκαία παντού η ορθολογική χρήση του νερού και η αποφυγή σπατάλης!

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, και στην Κω, διανύουμε περίοδο χαμηλών βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερα εφέτος, μια χρονιά με λίγες βροχές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό το γεγονός δημιουργεί συνθήκες λειψυδρίας .

Σε τέτοιες καταστάσεις ‘’δοκιμάζονται’’ τα συστήματα υδροδότησης, αφού καλούνται να παράγουν και να διαθέσουν περισσότερο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, με λιγότερους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.

Για αυτό το λόγο, συχνά παρουσιάζουν ζημιές ή μείωση της αντλητικής τους ικανότητας, με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης σε διάφορες περιοχές.

Ένα τέτοιο συμβάν παρατηρήθηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο στην περιοχή του Άη Γιώργη στο Πυλί.

Μια από τις γεωτρήσεις που υδροδοτεί την περιοχή εμφάνισε μεγάλη πτώση της αντλητικής της ικανότητας (από 30μ3/ώρα σε 7μ3/ώρα) με αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη της δεξαμενής τις ώρες αιχμής και οι οικίες που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο της περιοχής να έχουν προβλήματα υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΚ δεν εφησυχάζει. Διερευνά τους λόγους μείωσης της αντλητικής ικανότητας της γεώτρησης και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει την διαδικασία κατεπείγουσας αντικατάστασης της με νέα, όμορη αυτής, σε μεγαλύτερο βάθος, λόγω έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, με μεταβολές στη διαχείριση των γεωτρήσεων της ευρύτερης περιοχής αντιμετωπίζει προσωρινά το πρόβλημα της προαναφερόμενης περιοχής.

Βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, με αυξημένες καταναλώσεις, στην διάρκεια της τουριστικής περιόδου, που θα κορυφωθεί τους δύο επόμενους μήνες.

Με αυτή την ευκαιρία, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι επιβεβλημένη από όλους μας η ορθολογική χρήση του νερού και η αποφυγή σπατάλης του.

Για να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αδιάκοπα αυτό το δημόσιο αγαθό, που είναι πλέον σε ανεπάρκεια.

ADVERTORIALS