71 θέσεις εργασίας για το Δήμο Κω, μέσω του ΟΑΕΔ

71 θέσεις εργασίας για το Δήμο Κω, μέσω του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

71 θέσεις εργασίας για το Δήμο Κω εγκρίθηκαν από τον ΟΑΕΔ, μέσω του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής έως και Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00, μέσω της ιστοσελίδας:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για το Δήμο Κω προβλέπονται οι κάτωθι θέσεις:

fkvjb,mn.png

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS