Δήμος Κω: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης προσληπτέων ΙΔΟΧ

Δήμος Κω: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης προσληπτέων ΙΔΟΧ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021, απορριπτέων και προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται:

55  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Εργάτες Καθαριότητας,

17  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Οδηγοί Απορριμματοφόρων, και

2    Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Χειριστές μηχανημάτων έργων.

Γραφείο Τύπου