Στις 8 Φεβρουαρίου η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2020

Στις 8 Φεβρουαρίου η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2020

Τη Δευτέρεα 8 Φεβρουαρίου, σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων από 1-1-2020 έως 31-12-2020 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1-1-2020 έως 31-12- 2020 σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας!