Η «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσωρινός μειοδότης για την επισκευή του Αγίου Νικολάου

Η «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσωρινός μειοδότης για την επισκευή του Αγίου Νικολάου

Εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η κατακύρωση του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου νήσου Κω», προϋπολογισμού 1.300.000,00€ στον αναδειχθέντα μειοδότη «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με κατάθεση προσφοράς με μέση έκπτωση 5,47% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 1.050.283,70€ (χωρίς ΦΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kosnews24 οι παρεμβάσεις - εργασίες επισκευής και αποκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

― Καθαίρεση και ανακατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος του Ιερού του Ναού που υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές.
― Καθαίρεση και ανακατασκευή σκελετού νοτιοανατολικού ημιυπαίθριου χώρου.
― Καθαίρεση και επαναδόμηση τεσσάρων πεσσών στην βόρεια και νότια προεξοχή του Ναού
― Διαμόρφωση ορίων θυρών και παραθύρων δια κατασκευής κλειστών πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
― Αποκατάσταση τοιχοποιιών, κατασκευή μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
― Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
― Επισκευή με συγκόλληση ρηγματωμένων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος