ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023: Άλλη μια συνεδρίαση του Δ.Σ ματαιώθηκε με ευθύνη του κ. Νικηταρά και όσων εκτελούν τις εντολές του

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023: Άλλη μια συνεδρίαση του Δ.Σ ματαιώθηκε με ευθύνη του κ. Νικηταρά και όσων εκτελούν τις εντολές του
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
‘’ Η δεδομένη εσωτερική ανικανότητα της σημερινής δημοτικής αρχής πρέπει να προστατευτεί.¨
 
Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023 εκδόθηκε η ακό-λουθη ανακοίνωση:
 
‘’ Άλλη μια συνεδρίαση του Δ.Σ ματαιώθηκε με ευθύνη του κ. Νικηταρά και όσων εκτελούν τις εντολές του….
Αποφεύγοντας τις ζωντανές και δημόσιες συνεδριάσεις του Δ.Σ. επέστρε-ψαν στις κρυφές και μέσω internet συνεδριάσεις πιστεύοντας ότι έτσι θα σύρουν και τις παρατάξεις της μειοψηφίας στην απαξίωση και τον ευτελι-σμό των δημοκρατικών διαδικασιών.
 
Την ώρα που:
 
1. Συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, φωτογραφούμενοι και αυτοσυγχαίρο-ντας ο ένας τον άλλο, όπου κανένα μέτρο προστασίας δεν φροντίζουν να πάρουν για τους πολίτες;
 
2. Άλλα όργανα του δήμου συνεδριάζουν δια ζώσης, όποτε βέβαια οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν «ξυπνήσει» καλά βλέποντας κανένα καλό όνειρο. 
 
3. Καμιά απολύτως δράση δεν ανέλαβαν να ενημερώσουν και να προ-στατεύσουν πολίτες και επιχειρήσεις από το δεύτερο κύμα του Κωρονοϊού;
Και αυτά που αναφέρουμε για την λειτουργία τους είναι λίγα.
 
Προφανώς η τακτική αυτή  έχει εξήγηση.
 
Η δεδομένη εσωτερική ανικανότητα της σημερινής δημοτικής αρχής πρέ-πει να προστατευτεί .
Έτσι όσο λιγότερο την βλέπει σε δημόσιο διάλογο ο πολίτης τόσο καλύτερα για αυτήν.
 
Αυτό πιστεύουν οι ίδιοι, αυτό τους συμβουλεύουν οι πραγματικοί  κυβερ-νώντες το δήμο. 
 
Κάθε μέρα όμως που περνά αποκαλύπτεται η ανικανότητα τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος πια τους θεωρεί ικανούς μόνο στο να φυ-τεύουν δεξιά-αριστερά ελιές και λουλουδάκια μιας χρήσης.
 
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Κω, δυστυχώς υπάρχει μια δημοτική αρχή κατώτερη των περιστάσεων¨.