Αίτημα του Επάρχου για τη διευκόλυνση Κώων και Νισυρίων που χρήζουν υγειονομικής κρίσης

Αίτημα του Επάρχου για τη διευκόλυνση Κώων και Νισυρίων που χρήζουν υγειονομικής κρίσης