Ένα και μόνο πτητικό μέσο για την πιθανή διακομιδή διασωληνωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού. Επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΟΔΥ

Ένα και μόνο πτητικό μέσο για την πιθανή διακομιδή διασωληνωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού. Επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΟΔΥ

Δείτε παρακάτω την επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου κ. Ιωάννη Καμπανή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα , για την αντιμετώπιση πιθανού διασωληνωμένου κρούσματος Covid-19 που χρήζει αεροδιακομιδής όποτε και όταν προκύψει.


                                                       

Κύριε Πρόεδρε,

Επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να σας εκφράσω την έντονη ανησυχία κατοίκων και φορέων των νησιών Κώ και Νισύρου σε ότι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της πιθανής διακομιδής διασωληνωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού.

Μέτα από επικοινωνία με την ιατρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ενημερωθήκαμε αρμοδίως ότι για τον ανωτέρω σκοπό ο τρέχων σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση ενός και μόνο πτητικού μέσου, το οποίο μάλιστα μετά από κάθε αεροδιακομιδή κρούσματος θα παραμένει ανενεργό επί 12ωρο περίπου.

Αντιλαμβάνεσθε ότι τα παραπάνω θα αποτελέσουν μείζονα λόγο ανασφάλειας και πρόκλησης πανικού για κατοίκους νησιωτικών περιοχών, πολύ δε περισσότερο όταν σε αυτές δεν λειτουργούν στελεχωμένες ΜΕΘ.

Ζητούμε επομένως να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη διάθεση επιπλέον πτητικών μέσων ακόμα και με ένταξη στο σχεδιασμό σας αντίστοιχων ιδιωτικών κατάλληλα διαμορφωμένων.

Θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνιστεί το ταχύτερο ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία διανησιωτικής διακομιδής διαγνωσμένων ασθενών που χρήζουν νοσηλείας προς την εγγύτερη νοσοκομειακή δομή.

  Ο Έπαρχος Κω-Νισύρου

      Καμπανής Ιωάννης

Manolis Xatziantoniou desk