Κ. Κάννη προς Π. Αβρίθη: Διαπιστώνω διαφοροποιήσεις στα όσα συζητήθηκαν και η παράταξη μου κατέθεσε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29ης Ιανουαρίου

Κ. Κάννη προς Π. Αβρίθη: Διαπιστώνω διαφοροποιήσεις στα όσα συζητήθηκαν και η παράταξη μου κατέθεσε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29ης Ιανουαρίου
«Ορθή αποτύπωση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
 
Αγαπητέ κύριε Αβρίθη,
 
μελετώντας τις αναρτημένες στο Διαύγεια αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου διαπιστώνω τουλάχιστον διαφοροποιήσεις στα όσα συζητήθηκαν και η παράταξη μου κατέθεσε.
 
Ευελπιστώ ότι αυτό οφείλεται στη μη καλή προετοιμασία των θεμάτων (φέρατε δύο υποθέσεις δημοτών στο ίδιο θέμα, εισήγηση που προϋπόθετε απόφαση της κοινότητας Ασφενδιού που δεν υπήρχε κτλ...) και όχι σε σκοπιμότητα.
 
Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την εγκυρότητα των αποφάσεων της Επιτροπής, καθώς θα προκύψουν και σημαντικότερα θέματα, τα οποία δεν θα επιδέχονται λαθών.
Παρακαλώ επίσης να μεριμνήσετε για την ορθή καταγραφή (μαγνητοφώνηση), την μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων, καθώς και την τήρηση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών όπως ακριβώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Την πρόταση αυτή για εύλογους λόγους, όπως γνωρίζετε, καταθέσαμε ως παράταξη και στην Οικονομική Επιτροπή.
 
Οι αποφάσεις μας αφορούν την ποιότητα ζωής των Κώων πολιτών και η ορθή ενημέρωση τους είναι βασικό στοιχείο δημοκρατικής λειτουργίας.
 
Με τιμή,
Καλλιόπη Κάννη
 
Δημοτική Σύμβουλος με τη Δ.Π. «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ»
Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κως, 20 Φεβρουαρίου 2020
Προς:
Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω
κ. Παναγιώτη Αβρίθη
Κοιν.:
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω
Manolis Xatziantoniou desk