Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
Σας προσκαλούμε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Γραφείο επί της οδού Κανάρη 57, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 12:00μ. με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω.
 
2. Λήψη απόφασης πολεοδομικών παραβάσεων καταστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί τελεσίδικες.
 
3. Διάφορα αιτήματα πολιτών.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω
 
Αβρίθης Παναγιώτης
 
Αντιδήμαρχος
Manolis Xatziantoniou desk