Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χρονικής διάρκειας τριών ( 3 ) ετών και δέσμευση του αντίστοιχου Κ.Α.Ε.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού και δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε. για την ετήσια παροχή υπηρεσιών λογιστή της επιχείρησης.
  4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Νομικό σύμβουλο δύο αγωγών που έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση.
  5. Λήψη απόφασης για την μετάβαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης στην Αθήνα για την διευθέτηση της αδειοδότησης από το Υπουργείο Τουρισμού.
  6. Λήψη απόφασης για το αίτημα υπαλλήλου για την μετάταξη του σε ανώτερη κατηγορία από ΥΕ σε ΔΕ.
  7. Λήψη απόφασης για το αίτημα ενοικιαστή στο εμπορικό κέντρο, για την ανανέωση του συμβολαίου του.
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης δέσμευσης Α/Α 82.
  9. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  10. Λοιπά θέματα.

Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

zamagias