Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κω

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κω

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ « Ο ΕΡΜΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κω που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες 22 &23 Οκτωβρίου  2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βρακίδης Πασχάλης

Α΄ Αντιπρόεδρος, υπ. επικοινωνίας – τουρισμού: Σαρούκου Παναγιώτα

Β΄ Αντιπρόεδρος, υπ.Λιαν.εμπορίου : ΝαβροζίδηςΧαράλαμπος

Γενικός Γραμματέας: Κώστογλου Δημήτριος

Οικονομικός Επόπτης: Σίφης Αλέξανδρος

Υπ. Γυν. Επιχειρηματικότητας: Μαίρη Μαρία

Υπ Νεαν. Επιχειρηματικότητας : Πενταφούντης Ιωάννης

Αντιπρόσωποιεκλέχτηκαν για την:

α) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ :

Βρακίδης Πασχάλης

Κώστογλου Δημήτριος

Μαίρη Μαρία

Σαρούκου Παναγιώτα

β) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΜΠΟΡΙΚΩΝΣΥΛΛΟΓΩΝΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΟΡΩΝΝΟΜΩΝ&ΝΗΣΩΝΑΙΓΑΙΟΥ:

Βρακίδης Πασχάλης

Κώστογλου Δημήτριος

Σαρούκου Παναγιώτα

Επίσης στις αρχαιρεσίες25ης Οκτωβρίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥαπό τον Εμπορικού Συλλόγου Κω εκλέχτηκαν:

  1. Για το διοικητικό συμβούλιο:Βρακίδης ΠασχάληςΒ΄ Αντιπρόεδρος
  2. Αντιπρόσωποι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ):

Βρακίδης Πασχάλης

Σαρούκου Παναγιώτα

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Κω

ADVERTORIALS