157 αιτήσεις συμπολιτών μας για την καταβολή του ειδικού επιδόματος σε πληττόμενους λόγω COVID-19, από το Δήμο Κω

157 αιτήσεις συμπολιτών μας για την καταβολή του ειδικού επιδόματος σε πληττόμενους λόγω COVID-19, από το Δήμο Κω

157 είναι συνολικά οι πολίτες οι οποίοι αιτήθηκαν για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω του Covid-19, από το Δήμο Κω.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 38 εισηγήσεων για την καταβολή του ειδικού επιδόματος, ενώ αποφάσισε την απόρριψη 40 αιτούντων, βάσει Υπηρεσιακών Σημειωμάτων των Κοινωνικών Λειτουργών, για την καταβολή του ειδικού επιδόματος.

Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υπόλοιπων 79 αιτήσεων.

Η παροχή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που θα καταβληθεί μόνο μια φορά λόγω της πανδημίας του covid-19, ανέρχεται στο ποσό των 534 € ή 1.068 € κατά περίπτωση, αφορά κατά προτεραιότητα τους πολίτες που εργάζονταν σε τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και στον αγροτικό τομέα.

ADVERTORIALS