Συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη διαχείριση κοινοχρήστων χώρων & παραλιών του Δήμου Κω, σε συνθήκες πανδημίας. Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη διαχείριση κοινοχρήστων χώρων & παραλιών του Δήμου Κω, σε συνθήκες πανδημίας. Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Κω Θεοδόση Νικηταρά, η Ομάδα Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση και τον έλεγχο λειτουργίας των Κοινόχρηστων Χώρων και παραλιών του Δήμου Κω, σε συνθήκες πανδημίας, εξαιτίας του covid-19, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποτελούμενη από τους:

1. Αβρίθη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας και Πρωτογενούς Τομέα,

2. Κρητικού Μαρία, Γενική Γραμματέα Δήμου,

3. Φανάρα Δημήτριο, ΠΕ3, Πολιτικό Μηχανικό,

4. Θαλασσινό Εμμανουήλ, ΠΕ1 Διοικητικού,

5. Ζαμάγια Νικήτα, ΔΕ1 Διοικητικού,

6. Κουζούκα Κωνσταντίνο, ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, Τμηματάρχη,

7. Διβόλη Θεόδωρο, ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας,

8. Σαπουλίδη Δέσποινα, Ειδική Συνεργάτη Δημάρχου,

9. Σεγραίδο Γεώργιο, Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. Κω,

10. Δρόσο Στέλιο, μέλος Δ.Σ. Σ.ΕΠ.Ε. Κω,

11. Σκουφεζή Παναγιώτη, μέλος Δ.Σ. Σ.ΕΠ.Ε. Κω.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της ΟΔΕ θα έχει ο Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσης.

Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι :

-Η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνονται εξαιτίας της πανδημίας covid-19, της προσπάθειας επανεκκίνησης της οικονομίας και της τουριστικής περιόδου.

- Η διαχείριση των παραλιών, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτείας, για την προστασία των λουόμενων από την εξάπλωση της πανδημίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησης της τουριστικής περιόδου.